Ezoteric versus Acces General

Ezoteric” este un cuvânt care desemnează secretizarea, rezervarea unor informaţii ce devin accesibile doar unui grup restrâns de persoane, unor iniţiaţi, adică acei oameni care, prin voinţa personală, au accesat câmpul informaţional  respectiv.  Accesarea se poate manifesta printr-o simplă întrebare născută din nevoia de a şti sau din nevoia de a cunoaşte (aceste două verbe au paliere diferite de vibraţie, două manifestări diferite ale voinţei, două acţiuni diferite, se referă la modalităţi de procesare a informaţiei diferite!). O simplă întrebare, adică o emisie de energie electromagnetică radiată de creierul nostru,  ne poate pune în legătură cu acel “segment” de univers, acea zonă de câmp în care există răspunsul. Întrebarea însăşi este doar o parte a informaţiei. Informaţia completă conţine şi răspunsul. Punându-ne întrebări, ne conectăm cu universul răspunsurilor. (Aşa este în dualitate, în sistemul bipolar. Dacă există întrebare, automat există şi răspuns. Ceea ce are o faţă, are şi un dos… sau un revers, o a doua faţă.) Evitând întrebările, evităm răspunsurile. Fiindu-ne teamă sau fiind prea comozi, temându-ne de pierderea confortului personal sau de transpiraţia neuronilor, acceptăm tacit şi participăm astfel la tot ceea ce se petrece in lumea largă, aşa cum este ea. Nu avem nevoie de nimic altceva decât “să ni se dea, să ni se facă”, adevărata asumare a responsabilităţii trăirii propriei vieţi rămânând aruncată undeva în spatele “lumii” şi chiar în cârca lui Dumnezeu.

Ba, mai mult, ne dorim a sublinia incapacitatea noastră de a schimba ceva din felul în care se desfăşoară “lumea noastră” întărind această convingere şi în copiii noştri. Îi învăţăm de mici că trebuie să accepte, să se supună, să îndure, că, “uite, şi noi am făcut la fel”.

Membrii unui grup ezoteric au calitatea de a fi fost expuşi unor informaţii “secrete”. Astfel, se consideră că ei au capacitatea de a înţelege acele informaţii, ba mai mult, pot avea (iluzia sau) pretenţia că doar ei pot înţelege ceea ce “outsiderii”, oamenii care nu sunt incluşi în grupul ezoteric, nu pot.  Oricum,  e clar că au habar de informaţiile aparent puse la dispoziţie de o persoană, în general aceasta fiind şi conducătorul grupului. De ce aparent? Pentru că informaţia există pur şi simplu, persoana nefăcând altceva decât să se conecteze cu ea, să o “pescuiască” din câmpul universal gemând de informaţie. Dacă a reuşit să pescuiască, dacă a rezonat cu acea informaţie şi a putut s-o atragă, are cel puţin acest merit, meritul factorului atractor sau al pescarului norocos.  În felul acesta, în jurul persoanei apte de a percepe, de a atrage şi de a-şi însuşi o informaţie se pot forma grupuri de oameni doritori şi disponibili, receptivi la ceea ce acel unu, prim-curajos sau iniţiat a avut acces. Astfel se naşte guru-ul, profesorul capabil să exprime ceea ce prin propria valoare, prin meritele şi capacităţile sale a reuşit a pescui din Energia şi Informaţia Universală. Uneori, această persoană  este pregătită anterior astfel încât să poată împărtăşi din colecţia sa de “peşti”,  este gata să o expună public, într-un cerc restrâns sau mai larg, dar nu este neapărat şi întotdeauna pregătită să-i înveţe pe alţii, pe cei doritori, arta pescuitului.

Una dintre diferenţele dintre un profesor, instructor şi un autentic maestru este chiar această capacitate de a transmite învăţăcelului dincolo de cuvinte, dincolo de limbajul delimitativ, dincolo de cunoştinţele teoretice, capacitatea de a accesa “bazinul de informaţii universale”. Transformarea care se petrece în prezenţa câmpului unui maestru este o transformare naturală, firească, o transformare ce se petrece graţie legilor universale. Câmpul sau aura maestrului conţine acele informaţii capabile a provoca (prin simpla interacţiune a câmpurilor) o transformare, o alchimizare a frecvenţelor conţinute în trupul  discipolului ce îşi deschide porţile către maestrul său.  Există falşi şi numeroşi discipoli care nu îşi iubesc maestrul, ci doresc doar să dobândească informaţii de la el. Există persoane care caută informaţii fără să înţeleagă natura esenţială a căii de legătură (comunicare şi transmitere) dintre cel care trăieşte cunoaşterea şi cel care doreşte să acceadă la ea.

Întâia calitate pe care o poate avea un discipol este aceea de a fi capabil de iubire şi respect total faţă de maestrul de la care doreşte a primi, a prelua, a învăţa. Din energia câmpului în care trăieşte un maestru autentic se răspândesc razele Luminii, indiferent dacă există receptori conştienţi sau neconştienţi. Lumina şi iubirea radiază şi aceia care sunt pregătiţi a primi, primesc.  Odată cu Lumina se manifesta şi Adevărul.

Un maestru autentic nu poate fi considerat şeful unui grup ezoteric deoarece el nu poate limita accesul către el. Aşa cum nici Krishna, nici Budha, nici Iisus nu pot reţine energia ce sunt, nu pot da interdicţii magicienilor, ritualiştilor, din orice zonă ar fi aceştia: “nu, tu nu ai voie să te foloseşti de energia mea”. Asemenea entităţi sunt nelimitate, doar accesul la ele este îngreunat de prea multele bariere de natură mentală. Altfel, nu s-ar mai păstra ierarhiile. Calea şi limbajul de comunicare pot să delimiteze un maestru, să-l “arondeze” unei anumite zone geografice şi culturale, unei tradiţii, unui anumit mod de a trăi. Evident, limbajul folosit de acel maestru va fi adaptat nevoilor zonei, grupului social, va folosi acele cuvinte şi va servi nevoilor specifice ariei sale de acoperire.

Un maestru autentic nu poate altceva decât să stabilească un mod de interacţiune cu restul oamenilor şi o cale de a desfăşura energia şi informaţia către aceştia. Acestea se pot aduna în tehnici şi metode ale unei învăţături, ale unei şcoli spirituale. Sunt doar unelte de care ne folosim până când ajungem să deprindem limbajul energiei, până când ajungem să vedem Marea Lumină, să ne recunoaştem Adevărul.

Într-adevăr, trebuie întrunite nişte condiţii pentru a învăţa “pescuitul”. Mai întâi trebuie să ai o mentalitate din care să lipsească asocierea pescuitului cu crima. Dacă suntem dispuşi să considerăm că a încerca să deschidem porţile cerului este un păcat, este o acţiune pentru care nu avem merite suficiente, atunci vom sta deoparte, lăsând în grija celor instruiţi şi “hirotonisiţi” astfel de acţiuni. Dacă pescuitul din Universul ce ne înconjoară şi ne conţine este o acţiune despre care “ştim”, “ni s-a spus”, “am fost învăţaţi” că este rezervată celor cu anumite calităţi (expresia frecvent întâlnită fiind “capacităţi paranormale”), atunci ne va fi foarte greu să ne depăşim această limită şi vom tinde a rămâne în tihna lucrurilor în acest mod “ştiute”. Dreptul la cunoaştere va fi fracţionat şi etapizat, acceptarea acestei situaţii (“vechi de când lumea”) rămânând a fi  chiar o virtute. Cine nu acceptă ceea ce este déjà inventat, descoperit, stabilit, reglementat, are toate şansele să fie ars pe rug, dar nu neapărat şi şansele de a i se cere scuze câteva sute de ani mai târziu.

Toate marile descoperiri ale lumii ştiinţifice au apărut ca rod al neliniştii oamenilor ce nu s-au mulţumit doar cu răspunsurile existente şi larg acceptate, ci şi-au pus întrebări. Au ascultat de frământarea interioară mai mult decât de afişajul din exterior. Şi-au ascultat sufletul şi i-au permis a scotoci după ceea ce el putea recunoaşte. Şi-au folosit mintea, conştienţa şi informaţiile preluate din mediul de dezvoltare pentru a înţelege şi, mai ales, pentru a traduce informaţia de cele mai multe ori obţinută în formă energetică. Numim aceste stări speciale, în care analizatorii senzoriali şi scoarţa cerebrală sunt dominate de frecvenţe mai putin comune, stări alterate de conştiinţă, stări de transă, momente de inspiraţie si revelaţie.

Poate că o primă întrebare  ce deschide Accesul General este aceasta: Care este Adevărul?  Voinţa de a fi în Adevăr, de a te întâlni cu Adevărul, de a cunoaşte Adevărul despre tine, despre viaţă, despre lumea în care te roteşti este chiar scânteia ce aprinde motoarele căutării spirituale sau/şi ştiinţifice. Oricât de greu ni s-ar părea, Adevărul este eliberarea noastră.

Când trăim in Adevăr, avem drumul deschis către pace şi bucurie. Atunci, în starea de pace şi bucurie pentru fiecare clipă de conştienţă şi existenţă, suntem deja eliberaţi din chingile suferinţei, ale autosabotajului, ale iluziei vremelniciei. Acceptarea tuturor lucrurilor aşa cum sunt de la acest nivel nu este totuna cu acceptarea însoţită de frustrarea mai mult sau mai puţin ascunsă faţă de lucrurile ce par imposibil de atins sau de schimbat.

Limitele nu sunt neapărat cele impuse de lacăte ori de reguli şi regulamente, ci de ceea ce credem noi despre acestea. Când vălurile sunt îndepărtate, când lacătele nu mai au nicio importanţă, dizolvându-se sub lumina Adevărului, ne putem bucura de Accesul General, nerestrictiv şi nediscriminatoriu la informaţie. Iar acesta este un drept natural al omului, o realitate a universului!

Tot ceea ce are o formă este hrănit de sistemul de informaţii implicit, de matricea creatoare de formă şi conţinut. La fel cum toate informaţiile necesare dezvoltării unui corp uman sunt conţinute în oul format din cele două celule iniţiale, spermatozoidul şi ovulul, si mai precis in energia din spatele celulelor. De la dimensiuni sub mărimea unui bob de sare şi până la înălţimi de peste un metru, precum sămânţa unui măr ce naşte ditamai copacul, omul conţine toate informaţiile necesare dezvoltării si evoluţiei sale şi totul este înconjurat într-un câmp, într-un context pregătit să susţină conţinutul.

Câmpul morfic pe care îl hrăneşte şi  îl dezvoltă un grup ezoteric nu poate fi izolat, pentru că, în Realitate nimic nu este izolat, nimic nu este separat, nimic nu se poate ascunde. Iar acest univers material se desfăşoară pe sine prin vibraţie, pe calea frecvenţelor ce rezonează unele cu altele, construind constant un echilibru, într-un ritm necesar şi într-o armonie naturală. De-aceea, ceea ce este cunoscut de o minte omenească, ajunge, la un moment dat să fie cunoscut de orice altă minte omenească. Ceea ce a fost pescuit şi adus în planul materiei, devine materie disponibilă oricui.

Cei care se ocupă cu studiul informaţiei şi au ajuns şi la capacitatea localizării unei informaţii “pescuite” de cineva, se folosesc de toţi receptorii şi pescarii amatori pentru a descifra şi dezvolta tehnologii subtile extrase din – pentru că sunt incluse în – cel mai tare aparat de pe Pământ: corpul uman!

Şi-uite aşa, din Accesul General se naşte Ezotericul!

©danielamariamarin

Advertisements

About daniela marin

om human
This entry was posted in Cuvinte-Words and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Ezoteric versus Acces General

  1. ceddy7 says:

    Fermecator de UTIL!Mai ramine doar sa avem curajul de a spune DA,vietii,verbului a fi.Caci teama e sefa Departamentului LIMITARI!
    Multumim pt minunatele si clarele explicatii.Sa speram ca drumul de la ochii ce citesc pina la inima faptuitoare nu e prea lung

    Like

  2. Pingback: Ezoteric versus Acces General | daniela maria marin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s