30.09.2014

30.09.2014

– ȋti aminteşti, ţi-am spus cândva despre puterea conţinutӑ ȋn sӑmânţӑ. De energia ȋntregului ȋngrӑmӑditӑ ȋntr-o sӑmânţӑ, la fel cum ditamai stejarul se-ngrӑmӑdeşte ȋntr-o ghindӑ. La fel e şi cu oamenii. Ȋntregul se gӑseşte ȋn oul primordial, ȋn prima uniune dintre spermatozoid şi ovul. De-aceea unele femei simt şi ştiu cӑ au rӑmas ȋnsӑrcinate chiar atunci. O imensӑ energie se adunӑ, este atrasӑ, dacӑ vrei, e ca un fel de gaurӑ neagrӑ ce atrage cu o vitezӑ uluitoare tot ceea ce este nevoie pentru dezvoltarea vieţii astfel concepute. Informaţii, unde şi frecvenţe combinate, forţe şi puteri pe care nu ni le putem imagina, rezoneazӑ instantaneu şi sunt absorbite ȋn energia oului primordial. Cuvintele sunt puţine şi cum ţi-am spus, nici nu existӑ cuvinte pentru ceea ce nici mӑcar nu ne putem imagina.

– Conteazӑ ce gândesc, ce simt cele douӑ corpuri, respectiv pӑrinţii, ȋn clipa aceea?

– Conteazӑ, bineȋnţeles! Momentul uniunii dintre doi oameni naşte chiar ȋn acea clipӑ reunirea ȋntre Lumea Cerului şi Lumea Omului şi Lumea Pӑmântului. Este Intregul! Totul conteazӑ, fiecare sentiment, fiecare gând, fiecare gest, fiecare clipӑ de conştienţӑ, fiecare moment de intersectare pentru cӑ totul are frecvenţa sa, amprenta sa şi nimic nu este inutil sau neimportant. Dar cea mai importantӑ este puterea Eternului Sacru Feminin. Fӑrӑ ea, nimic nu se ȋntâmplӑ. De ce crezi tu cӑ se ȋncearcӑ sufocarea, uitarea, denigrarea, devierea Sacrului Feminin din ȋnsӑşi corpul femeii? Puterea odatӑ luatӑ, corpul rӑmâne un robot. Iar sufletele neumane, mai exact unitӑţile de conştiinţӑ pot locui liniştit şi corpurile umane.

– Puterea iubirii trӑite prin corpul uman e chiar atât de mare?

–  Oh, infinit de mare! Este ȋnsӑşi Iubirea, Iluminarea, Adevӑrul!

©danielamariamarin

Vezica Pisces

Advertisements

About daniela marin

om human
This entry was posted in Dialogul de azi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s