08.10.2014

 • Aud, bineȋnţeles cӑ aud! Dar am avut o lucrare de terminat! … Da, aşa este şi nu doar pentru tine. Mulţi alţii s-au plâns şi de ameţeli bruşte, şi de presiune ȋn cap, şi de dureri, şi de greaţӑ… Nu eşti singura. Câmpul magnetic s-a modificat probabil, nu ştiu, cӑ din ce am cӑutat eu vinerea trecutӑ, n-am gӑsit decât o sferӑ luminoasӑ care exact la ora la care am simţit acea perturbare ȋn mişcarea Pӑmântului, ea s-a gӑsit sӑ treacӑ pe deasupra oraşului Oklahoma, sӑ sperie oamenii. Na! Altceva mai bun nu putea face. Dar aşa cum a apӑrut, dintr-odatӑ, tot aşa a şi dispӑrut alunecând ȋn jos pe propriile-i raze, fӑrӑ sӑ fac nici bum, nici poc. Altceva n-am gӑsit. Dar pot sӑ-ţi mai spun cӑ s-au ȋnmulţit momentele de ȋntrerupere a continuumului electromagnetic. Asta face posibilӑ interacţiunea cu alte domenii de frecvenţe si, pe mӑsurӑ ce se trezesc oamenii, vor ȋncepe sӑ vadӑ tot felul de alte fiinţe.
 • Ce sӑ se trezeascӑ, cӑ eu nici nu mai pot dormi!
 • Foarte bine, dacӑ nu dormi, stai treazӑ! Şi pӑzeşti uleiul din candelӑ, sӑ nu se gate!
 • Dar uneori sunt obositӑ ziua, şi când mӑ mai pocneşte şi câte-o ameţealӑ din aia… Am tot pus pe seama faptului cӑ nu dorm suficient, cӑ stau prea mult la calculator, dar chestiile astea le simt din afara mea. Ca şi cum ar fi o palӑ puternicӑ de vânt care mӑ trozneşte şi mӑ dezechilibreazӑ. Iar durerile de cap, migrene, ce mai, cӑ simt şi greaţӑ! Chiar crezi cӑ sunt şi alţii ȋn aceeaşi situaţie? Cӑ déjà am ȋnceput sӑ fiu ȋngrijoratӑ.
 • Ei vezi, exact asta nu trebuie sӑ fii. ȋngrijorarea ȋnseamnӑ teamӑ, ȋnseamnӑ blocarea calmului şi a minţii clare. Mai bine respirӑ uşor pe nas şi expirӑ pe gurӑ, spunându-ţi “linişte!”calm!” Apoi, du-te ȋnӑuntrul tӑu, ȋn altarul iubirii, şi stai cuminţicӑ acolo. Acolo eşti ȋn siguranţӑ.
 • Bine, dar de ce nu resimt toţi oamenii chestiile astea?
 • Mulţi le resimt, dar le pun pe seama oboselii, a surmenajului. Numai cӑ trag de ei pentru cӑ sunt la serviciu şi trebuie sӑ facӑ faţӑ. Apoi, uitӑ. Ce-i drept, echilibrul chimic al corpului este sigur dat peste cap ȋn asemenea situaţii. Reglarea echilibrului,  atunci când câmpul magnetic şi/sau gravitaţia sughit, necesitӑ un mare consum de energie. Aşa cӑ, poţi sӑ-ţi faci o ȋncӑrcare şi o echilibrare a energiei corpului imediat când simţi cӑ te-a pӑlit. Sau mӑcar câteva respiraţii conştiente.
 • Dar ştii, am avut chiar senzaţia cӑ m-a pӑlit ceva, un obiect fizic la un moment dat. Mergeam pe stradӑ şi efectiv am simţit aşa, deodatӑ, cӑ am intors si capul, sӑ vӑd dacӑ m-a pӑlit ceva sau cineva de-adevӑratelea.
 • Ȋncearcӑ sӑ eviţi zonele unde sunt multe dispozitive care produc radiaţii, antene, porţi de verificare, antifurt, cum sunt cele de la magazine, locuri aglomerate, bea multӑ apӑ şi mediteazӑ.
 • Ce? Nici nu pot! Am ȋncercat vreo douӑ seri la rând şi am simţit cӑ vine cerul pe mine! Am simţit o energie aproape materialӑ de mi s-a fӑcut şi fricӑ.
 • Oricum, corpurile tot trebuie sӑ se obişnuiascӑ, sӑ se adapteze şi cu noile frecvenţe. Acum e mai greu, ȋn haosul tranziţiei, dar dacӑ se adapteazӑ, va fi simplu. Ştii cum e, e greu pânӑ ȋnveţi un lucru, apoi, e ca de la sine.
 • Şi visele ciudate? Coşmarurile?… mi-au spus mai mulţi colegi cӑ tot viseazӑ ba cӑ trebuie sӑ plece, ba sӑ treacӑ un pod, ba sӑ-şi gӑseascӑ o ieşire de undeva, ba ca trebuie sӑ dea un examen… ce inseamnӑ asta?
 • Tu ce crezi cӑ poate ȋnsemna? Exact aşa cum viseazӑ, aşa se şi ȋntâmplӑ. A venit vremea unei noi şi mai severe trieri. Wake-up call-ul Calului. Odatӑ se hotӑrӑşte şi se scuturӑ. Acum douӑ sӑptӑmâni am ţinut-o intruna cu mesajele digitale. De toate felurile, 12:12, 12:21, 13:13, 13:31 ş.a.m.d. Era clar cӑ ceva urmeazӑ sӑ se petreacӑ. Tulburarea asta a frecvenţelor se datoreazӑ unor spӑrturi ȋn magnetosferӑ. Dar ce a produs acele spӑrturi, asta nu mai ştiu. Poate e de la exploziile solare de sӑptӑmânile trecute. Poate cӑ toate tulburӑrile fiinţelor sunt legate de puternicele tulburӑri ale mediului ȋn care trӑiesc, ale naturii, de la toate furtunile şi cutremurele şi vulcanii şi vânturile puternice. Sӑ ne dӑm cu pӑrerea, n-are rost. Mai bine acţionӑm ca sӑ ne ţinem la un loc capul pe umeri şi picioarele pe pӑmânt.
 • Şi dacӑ au intrat extratereştrii prin spӑrturile alea?
 • Hahahahha… Alţii?…. N-avem destui? Sunt atâţia cu capu’nori, dacӑ mai vin şi alţii, o sӑ se ciocneascӑ pe stradӑ buimaci.
 • Bine cӑ râzi!
 • Pӑi, ce sӑ fac? De ce sӑ nu râd? Râsul e bun şi sӑnӑtos. Şi este medicament şi ȋmpotriva fricii şi-a ȋngrijorӑrii. Cautӑ-ţi motive de râs, ascultӑ o muzicӑ liniştitӑ, dar veselӑ, nu tristӑ, cautӑ sӑ te cuibӑreşti ȋn coaja seminţei tale, ȋn altarul iubirii. Cautӑ sӑ te identifici din ce ȋn ce mai mult cu spiritul ce eşti. Indiferent ce va urma.
 • Indiferent?… adicӑ ştii tu ceva, dar nu-mi spui!
 • Nu vreau sӑ ştiu. Ştiu doar ceea ce poate fi de folos. Şi de folos ne este sӑ ne liniştim, sӑ ne aşezӑm ȋn calmul şi ȋn cӑldura iubirii din noi. Fiecare dupӑ posibilitӑţi. Aşa a ales colectivul, aşa se ȋntâmplӑ. Asta am cerut, asta avem. Şi, pe de altӑ parte, ştii cum se spune, rӑul trebuie tӑiat de la rӑdӑcinӑ, deşi, expresia asta mie imi lasӑ impresia cӑ rӑdӑcina rӑmâne. Doar tulpina ȋi este tӑiatӑ. Rost pentru o repetiţie. Dar, hai,
  chiar trebuie sӑ te las. Ȋncӑ mai am de lucru. Aminteşte-ţi sӑ fii iubire, sӑ fii calmӑ, sӑ-ţi pӑstrezi ochii deschişi şi mintea clarӑ, neafectatӑ de hormoni, ok?
 • Ok!

©danielamariamarin

beach_strip

Sursa foto: http://www.spaceweather.com/?mtcCampaign=18601&mtcEmail=1364945

 

Advertisements

About daniela marin

om human
This entry was posted in Dialogul de azi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s