Mentalitate sau conştiinţă?

 

Mentalitatea nu ţine doar de nivelul intelectual, ci şi de cel spiritual dacă e să separăm (din nou) mintea de suflet sau conştiinţă, de suprema conştiinţă, nu de ceea ce diminuăm sau doar restrângem, trăgând  la nivelul personal, din ignoranţă sau simplă comoditate.  Nu că definiţiile n-ar încurca şi ele suficient! Iată, de exemplu, ce ne spune dexonline.ro având ca sursă DEX’09:

CONȘTIÍNȚĂ, conștiințe, s. f. 1. (Fil.) Sentiment, intuiție pe care ființa umană o are despre propria existență; p. ext. cunoaștere intuitivă sau reflexivă pe care o are fiecare despre propria existență și despre lucrurile din jurul său. 2. Faptul de a-și da seama; înțelegere. 3. (În opoziție cu existența, materia) Gândire, spirit4. Sentiment al responsabilității morale față de propria sa conduită. … 5. (În sintagma) Libertate de conștiință = dreptul recunoscut cetățenilor de a avea orice concepție religioasă, filosofică etc. [Pr.: -ști-in-] – Din fr. conscience, lat. conscientia (după ști).

Dar şi, folosindu-se de sursa DLRLC (1955-1957), o dezvoltată demonstraţie a unei definiţii comuniste pe care o bănuiesc a fi mult mai clar acceptată chiar şi de cei religioşi, nu doar de cei “ştiinţificioşi”:

  • CONȘTIÍNȚĂ,(rar) conștiințe,  f. 1. (Fil.) Proprietate a activității nervoase superioare constituind o treaptă de dezvoltare proprie omului, apărută odată cu procesul muncii și al vorbirii și constînd în facultatea de a gîndi și de a determina raporturile cu realitatea înconjurătoare, pe baza reflectării realității obiective în gîndire. Modul de producție al vieții materiale condiționează în genere procesul vieții sociale, politice și spirituale. Nu conștiința oamenilor le determină existența, ci, dimpotrivă, existența lor socială le determină conștiința. MARX CR. Ec. pol. Senzația, gîndirea, conștiința nu sînt decît un produs superior al materiei organizate într-un mod deosebit. LENIN, MAT. EMP. 51. Treptat, s-a dezvoltat la ființe facultatea simțirii transformîndu-se cu încetul în conștiință, corespunzător dezvoltării structurii organismului și a sistemului lor nervos. STALIN, O. I 318. ◊ Conștiința faptului că muncitorii lucrează nu pentru capitaliști, ci pentru propriul, lor stat, pentru propria lor clasă această conștiință constituie o uriașă forță motrice pentru dezvoltarea și perfecționarea industriei noastre. STALIN, O. X 127. Prin întreaga lor activitate educativă, organizațiile de partid trebuie să dezvolte în mase conștiința datoriei obștești, să cultive la oamenii muncii dragostea de patrie și grija pentru interesele statului, să întărească prin toate mijloacele disciplina de stat și în muncă, să cultive respectarea legilor și hotărîrilor de stat. SCÎNTEIA, 1953, nr. 2630. 2. (Mai ales în expr. conștiință de clasă) Faptul de a fi conștient de apartenența la clasa proletară, de a înțelege, pe baza cunoașterii legilor dezvoltării societății, rolul istoric al acestei clase și de a lupta pe cale revoluționară pentru eliberare și pentru desființarea exploatării omului de către om; (în legătură cu membrii clasei burgheze sau ai altor clase) faptul că cineva își dă seama de comunitatea de interese ce-1 solidarizează cu ceilalți membri ai clasei din care face parte și alături de care luptă pentru cucerirea sau apărarea privilegiilor clasei sale. Conștiința de clasă a muncitorilor [în condițiile societății capitaliste] este înțelegerea de către muncitori a faptului că singurul mijloc de a-și îmbunătăți situația și de a obține eliberarea lor este de a lupta împotriva clasei capitaliștilor și a fabricanților. LENIN, O. II 101. În concepția noastră, un stat este puternic prin conștiința maselor. El este puternic atunci cînd masele știu totul, cînd sînt în stare să judece totul și cînd fac totul în mod conștient. LENIN-STALIN, REV. OCT. 20. Corespunzător acestor două clase [burghezia și proletariatul] se formează respectiv și două conștiințe diferite: una burgheză și una socialistă. Situației proletariatului îi corespunde conștiința socialistă. De aceea proletariatul adoptă această conștiință, și-o însușește și luptă cu puteri sporite împotriva orînduirii capitaliste. Se înțelege de la sine că, dacă n-ar exista capitalism și luptă de clasă, n-ar exista nici conștiință socialistă. STALIN, O. I 166. Construcția socialismului și a comunismului nu presupune numai crearea unei baze materiale tehnice proprii, ci și o conștiință înaltă comunistă a oamenilor muncii. LUPTA DE CLASĂ, 1953, nr. 3-4, 148. Epoca pe care o trăim se caracterizează prin dezvoltarea rapidă a conștiinței maselor popidare din întreaga lume, prin participarea lor activă la viața politică și socială, atît pe plan național cît și pe plan internațional. CONTEMPORANUL, S. II, 1952, nr. 298, 1/1. 3. Sentiment al moralității acțiunilor proprii, al responsabilității morale pentru conduita sa în raport cu semenii. Conștiința mi-a dictat să-mi fac datoria și mi-am făcut-o! murmură Dragoș. REBREANU, R. I 297. Om făr’ de conștiință, om fără de mustrare, în mintea-mi dezrobită ai stins orice crezare. ALECSANDRI, T. II 183. Îl călăuzea o neprihănită conștiință. NEGRUZZI, S. I 244. Mustrare de conștiință = mustrare de cuget, remușcare. Proces de conștiință == luptă sufletească. ◊ Expr. A fi cu conștiința împăcată sau a nu avea nimic pe conștiință = a fi convins că nu a săvîrșit nimic împotriva legilor moralei sau a legilor statului. A fi fără conștiință = a fi lipsit de scrupule. Cu mîna pe conștiință = cu toată sinceritatea. 4. (În expr.) Libertate de conștiință = dreptul recunoscut tuturor cetățenilor de a avea orice concepție religioasă, filozofică etc. Statul socialist garantează libertatea de conștiință. – Pronunțat: -ști-in-. sursa: DLRLC (1955-1957)

De cele mai multe ori conştiinţa = suma principiilor, credinţelor, convingerilor ce determină felul in care gândeşte o persoană.

Care este definiţia conştiinţei pentru fiecare gânditor/om, este o alegere personală. Asta dacă omul e conştient că poate gândi, că are voie, are dreptul acesta. Conştienţa e una, conştiinţa alta. A fi conştient este sinonim cu a fi treaz. Ei, asta e! Treaz, într-un sens figurativ, să spunem, nu este doar opusul stării de somn, nu înseamnă doar că nu dormi, ci că ai devenit lucid faţă de această capacitate şi de acest drept de a observa singur, cu proprii tăi ochi, realitatea ce te înconjoară, dar mai ales pe tine. Dreptul de a te cunoaşte pe tine! Si de a-ţi construi realitatea, implicit dreptul de a re-acţiona sau de a nu re-acţiona.

Şi dacă, totuşi, nu gândim noi? Atunci, cine gândeste in capul meu? Dacă există un tipar, un program, o predestinare inclusiv pentru felul în care gândim, pentru limitele între care ne rotim ochii cunoaşterii? Ar putea asta explica de ce există atâtea paliere, niveluri de receptare a realităţii?

Mi-am amintit de filosofia prezentată in miniseria Westworld. Nu ştiu dacă aţi văzut serialul difuzat de HBO (cu Anthony Hopkins, Thandie Newton şi Ed Harris) dar într-unul din episoade, personajul Dr. Ford explică robotului Bernard că nu e nicio diferenţă între conştiinţa umană şi cea artificială, între om şi robotul programat să pară om.

Dacă ar fi adevărat, atunci poate că singura alegere pe care o avem de făcut este una care ţine de credinţă: Alegem să CREDEM că suntem  OAMENI sau ROBOŢI. Sau “gazde” într-un parc de distracţii. “There’s a path for everyone.” Sau fiecare cu calea lui, cum s-ar zice…

“Conştiinţa nu e o ascensiune, ci o călătorie în interior. Nu e o piramidă, ci un labirint. Fiecare alegere te poate aduce mai aproape de centru sau te poate trimite către margini, spre nebunie. Înţelegi acum ce înseamnă centrul?”

“Ştii care a fost cheia care le-a ajutat pe gazde să devină conştiente? Suferinţa. Durerea că lumea nu e aşa cum vrei să fie.”

Advertisements

About daniela marin

om human
This entry was posted in Cuvinte-Words. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s